Magyar

VKE projekt

Zárt akvakultúra rendszerek input és output paramétereinek környezeti és gazdasági szempontú fejlesztése

A projekt teljes szerződött támogatás összege: 1 190 487 602 Ft

 

 

SZIE támogatás összege: 326 492 442 Ft

 

Projekt tartalma:

A világ haltermelése változásokon megy keresztül és az egyre emelkedő fogyasztói igényeket a természetes vízi halászattal már egyre nehezebb teljesen ellátni. A megfelelő minőséget biztosító folyamatos ellátást a jövőben az akvakultúra növekvő szerepvállalása lesz képes biztosítani. Világviszonylatban napjainkra az elfogyasztott hal közel fele már a halgazdaságokból kerül a fogyasztók asztalára. Hazánkban ez többszörösen igaz és a halastavi haltermelés, a precíziós halgazdaságok adják az étkezési hal közel 80%-át. Annak érdekében, hogy a növekvő keresletet egészséges, ellenőrzött környezetből származó, magyar hallal tudjuk kielégíteni, szükség van a hazai termelés bővítésére, ami két módon lehetséges, egyrészt a jelenlegi extenzív tógazdaságok területét kell növelni (ami költség-, és munkaerő-igényes), másrészt a termelést kell intenzifikálni. Utóbbi ugyan megoldást jelenthet a termelés növelésére, viszont az extenzív gazdálkodással szemben komoly ökológia kockázatokat hordoz. A felmerülő problémák közül a használt víz kibocsátása jelenti a legnagyobb terhelést a környezetre. Jelen kutatási projektben erre a problémára kívánunk megoldást találni.

A feladat végrehajtására két, gyakorlati fejlesztői tudással rendelkező profitorientált vállalkozásból és két egyetemből álló konzorcium jött létre, így rendelkezésre áll az a tudásbázis, mely a megalapozza az elvégzendő feladatot.

A projekt eredményeként egy alacsony beruházási költséggel megvalósítható, egyszerűen kezelhető és szaktudást nem igénylő technológiai modell kerül kialakításra, amely környezeti és input tényezőktől függetlenül méretezhető, és ami képes hozzájárulni a már meglévő, illetve a jövőben potenciálisan megvalósuló intenzív haltermelő telepek gazdasági és környezeti fenntarthatóságának javításához.

 

Konzorciumi partnerek:

·         GS-PIPE Kft. – konzorcium vezető

·         ENTRA-SYS Kft.

 

·         Debreceni Egyetem

 

A projekt megvalósítási időtartama: 2019.01.01. - 2021.12.31.

Projekt azonosítószáma: 2018-1.3.1.-VKE-2018-00012

 

Sajtóközlemény »