Magyar

Tevékenységeink

"Ragadozó haltenyésztés" és "Haltermékek piacrajutási feltételei" - Szakmai rendezvény

2007. február 28-án került a tanszék által szervezett szakmai rendezvényre, mely két főbb kutatás-fejlesztési területre fókuszált. A délelőtti szekcióban "Ragadozó haltenyésztés újabb eredményei" témakörében hangzottak el előadások, melyek tárgyalták többek között: az indukált csukaszaporítás során nyert ikra termékenyülésének növelésére kidolgozott új módszert; a csuka monokultúrás nevelési lehetőségeit; a süllő keltetőházi szaporításának új módszereit; a szállítás és stressz interakcióját süllő esetében; a trágyázás szerepét az egynyaras harcsanevelésben; a harcsa spermamélyhűtés gyakorlati lehetőségeit; továbbá az ezüstkárász és a razbóra kártételének és biológiájának vizsgálati eredményeit.


 A szakmai rendezvény délutáni ülésen a "Haltermékek piacrajutási feltételei" témakörben folytatódott a vitaülés, melynek főbb vitaterületei voltak: a K+F területen rejlő lehetőségek; modern eszközök alkalmazhatóságának vizsgálata a halhús minőségének meg­határozásában; a Pólus programban rejlő halászati lehetőségek analízise; a Hortobágyi Halgazdaság Zrt, a Szarvas-Fish Kft., a Balatoni Halászati Zrt. és a Czikkhalas Kft. piaci tapasztalatainak megvitatása, továbbá a Hunga-roshrimp Kft. feldolgozási stratégiája voltak. Az elhangzott előadásokat élénk vita kísérte, és elmondható, hogy a 127 megjelent kolléga hasznosan, és új szakmai ismeretek birtokában állt fel a rendezvény végén az „iskolapadból". 

 

     Tanszékünk szakmai napot rendezett két témakörben. A délelőtt folyamán a "Ragadozó haltenyésztés" témakörében, míg délután a "Haltermékek piacrajutási feltételei" témakörben folytak az előadások. A két szekció között közös ebéd teremtett alkalmat a szakma szereplői számára a kötetlen beszélgetésre.

A rendezvény részletes programja:

 

Délelőtti szekció (9:30-12:15):

Témakör: Ragadozó haltenyésztés újabb eredményei

Elnök: Dr. Horváth László egyetemi tanár

 

·  Dr. Szabó Tamás: Új módszer az indukált csukaszaporítás során nyert ikra termékenyülésének növelésére (részletek: Halászat Vol. 99. 2006 (4. szám), 151-156.)

·  Lévai Ferenc: Új távlatok a csuka monokultúrás nevelésében (pdf)

·  Dr. Horváth László: A süllő keltetőházi szaporítása (részletek: Vol. 99. 2006 (4. szám), 157-169.)

·  Hegyi Árpád és Dr. Jeney Zsigmond: Szállítás alatt fellépő stressz mérése és vizsgálata süllőnél (pdf)

·  Csoma Gábor: A trágyázás szerepe az egynyaras harcsa előállításában (pdf)

·  Dr. Szűcs István: A harcsa előnevelése recirkulációs rendszerekben (pdf)

·  Dr. Urbányi Béla: A harcsa spermájának mélyhűtése és a mélyhűtött sperma alkalmazása nagyüzemi körülmények között (pdf)

·  Dr. Stündl László: Az ezüstkárász károkozásának ökonómiája (pdf)

·  Csorbai Balázs: Razbóra, a jövő takarmányhala (pdf)

 

Délutáni szekció (13.45-16.30)

Témakör: Haltermékek piacrajutási feltételei, tények és lehetőségek

Elnök: Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens

 

· Dr. Urbányi Béla: A hal, mint egészséges élelmiszer: lehetőségek a K+F területén (pdf)

· Dr. Bóka Beáta: Halhús minőségi vizsgálatok modern eszközökkel (pdf)

· Dr. Stündl László: Halászati termékek fejlesztésének lehetőségei egy Pólus programon belül (pdf)

· Sebestyén Attila: A Hortobágyi Halgazdaság ZRt. kereskedelmi stratégiája (pdf

· Dr. Müller Tibor és Müller Péter: Az afrikai harcsa piaci bevezetésének nehézségei és kihívásai (pdf)

· Palotás Péter: Édesvízi és tengeri halak feldolgozásának lehetőségei (pdf)

· Kiss György: A Balatoni Halászati ZRt. üzlet politikája (pdf)

· Czikk László: A „multikhoz” történő élő hal beszállítás kritériumai 


« vissza