Magyar

Tevékenységeink » Kutatás

A Tanszéken folyó fő kutatási munkák

Molekuláris biológiai laboratóriumi munkák

 

Témacsoportunk 2007-ben jött létre a Halgazdálkodási Tanszék (HalT) és a Szent István Egyetemen rnyezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (SZIE-KöRET) keretén belül létrehozott laboratórium támogatásával.

A témacsoportban folyó munkák célja, hogy felhalmozott elméleti és gyakorlati ismereteinket a hazai haltenyésztés és halbiológiai kutatások szolgálatába állítsuk.

Ezért több molekuláris biológiai vizsgálatot végezünk, természetes vízi és tenyésztett halfajok, populáció genetikai hátterének, genetikai értékének felmérésére, fajvédelmi, tenyésztési, gazdasági és tudományos céllal, hazai és külföldi együttműködésekben egyaránt.

Hosszútávú kutatási terveink között szerepel, hogy a pontyfélék és harcsafélék családjába tartozó fajokban, illetve az egyre növekvő jelentőségű intenzív tenyésztésbe vont fajokban (pl.: Sander lucioperca, Perca fluviatilis stb.) a genetikai háttér vizsgálatára alkalmas molekuláris markereket, illetve ivarhoz kötött DNS markereket és g éneket találjunk, amelyeket később a halak genetikai állományának vizsgálata során is szeretnénk hasznosítani.

A munkánk során alkalmazott, illetve fejleszteni kívánt módszerek használata a halászati kutatásban és nemesítésben, a tenyészállatok minősítési feltételeinek javítását, korszerűsítését is jelentik.

A témacsoportban folyó munkák egy másik igen fontos része a Halgazdálkodási Tanszéken halakkal és a halakon végzett környezet és alkalmazott toxikológiai vizsgálatok molekuláris biológiai támogatása, immunológiai, DNS, RNS és fehérje analitikai módszerekkel.

Mindezen munkákhoz a szükséges berendezések a KöRET laboratóriumban megtalálhatók (inkubátorok, termosztátok, centrifugák, ultrahangos homogenizátor, automata szekvenáló-, PCR- és, kvantitatív PCR készülékek, gél elektroforézis és gél dokumentációs rendszerek, steril- és elszívó- fülkék, fermentorok, fotométer, hűtőszekrények, autoklávok, liofilizáló-, Toxalert- és Microtox berendezések, stb.)

 

Tógazdaságban végzett kutatási munkák

 

A Halgazdálkodási Tanszék együttműködésben a Czikk Halas Halastavai valamint az Iszapfaló Kft.-vel 2007-től nagyszabású tógazdasági kísérletet kezdtünk el. A kutatás célja a tógazdaságokban állandó problémát okozó lágyiszap csökkentése biológiai módszerrel. A lágyiszap csökkentésére Effektív Mikroorganizmus (EM) keveréket használtunk. Az EM egy mikroorganizmus keverék, amely tartalmaz fotoszintetizáló baktériumokat, tejsavbaktériumokat, élesztőt, Actinomycetes gombát, valamint fermentáló gombákat nagy fajgazdagságban és megfelelő arányban. A lágyiszap vastagságát mélytengeri Sonar készülékkel mértük fel mind a kezelés előtt, mind a kezelés után. A kezelt tó mellett mindkét évben vizsgáltunk egy kontroll tavat is, amelyhez viszonyítottuk eredményeinket. A kétéves kezelést eredményeként összesen 57834 m3-rel csökkent a lágyiszap mennyisége. A lágyiszap csökkenés mellett vizsgáltuk az iszap összetételét, a víz fizikai és kémiai tulajdonságait, alga-, és plankton-összetételt, hús összetételt és minőséget, vérparamétereket, testtömeg-gyarapodást és az ivarszervek fejlődését. A fent említett paramétereket tekintve elmondhatjuk, hogy a kezelt tóban lényeges javulást tapasztaltunk a kontroll tóhoz képest.

 

Szövettani laboratóriumban végzett kutatások

 

Tanszékünk 2006 óta rendelkezik szövettani laboratóriummal. A laboratóriumban lehetőség nyílik a különböző állati (esetünkben hal) szervek, szervrészletek szövettani feldolgozására, festésére majd a minták egyes kiértékelésére. Így pontos képet kaphatunk egyes általunk kísérletbe állított állományokban vagy egyedekben fellépő betegségekről, fejlődési rendellenességekről, a recirkulációs zebradániós rendszerünkben végzett toxikológiai tesztek során fellépő szervi-elváltozásokról, valamint lehetőségünk nyílik, többek között, a halak speciális éves ivari ciklusának nyomonkövetésére a gonádok szövettani változásain keresztül.

A laboratóriumban, a kutatási anyagot jelentő, felboncolt egyedek eltávolított szerveiből mikroszkópos vizsgálatra alkalmas metszetek készülnek. Leggyakrabban a legáltalánosabb hematoxilin-eozin festést végezzük, de előfordulhat, hogy a végső diagnózis felállításához szükség lehet további speciális eljárások alkalmazására is, mint speciális festések vagy fagyasztva metszés. Speciális festéseket alkalmazunk továbbá bizonyos kísérletek eredményeinek értékeléséhez (nehézfémek felhalmozódása a szervezetben, glikogén termelődés nyomonkövetése, stb…) is. Az elkészült szövettani metszetekből előadásokhoz, tanórákhoz vagy más, egyedi felhasználáshoz a szükséges dokumentációt, képanyagot digitalizált formában elkészítjük.

 

Zebradániós recirkulációs rendszer

 

A zebradánió (Danio rerio) napjainkban az egyik legnépszerűbb gerinces modellállat számos tudományterületen. A zebradánióval foglalkozó kutatók évente több konferenciát tartanak, szinte naponta jelennek meg cikkek neves szaklapokban, melyekben az elvégzett kutatások eredményeiről tájékoztatnak, évről-évre egyre több zebradániós labor épül szerte a világban. Az élő szervezetben lejátszódó folyamatok, az öregedés, a rák, a vérképzőrendszeri, illetve a különböző szervi rendellenességek és betegségek genetikai meghatározottságának értelmezése- vizsgálata ma már sok esetben a zebradánión végzett vizsgálatoknak köszönhető.

Tanszékünk 2006 óta rendelkezik önálló zebradániós laboratóriummal, mely nem csak hazánkban, hanem a közép-európai térségben is jelenleg az egyetlen ilyen létesítmény.

A laborban elsősorban toxikológiai tesztelések folynak. Különböző társintézményeknek, szervezeti egységeknek, kutatócsoportoknak és cégeknek végzünk toxikológiai vizsgálatokat, a rövid 96 órás akut tesztektől, a hosszútávú akkumulációs tesztekig. A laborban lehetőség van a klasszikus mortalitási paraméterek mellett a viselkedésmintázatokban bekövetkezett változások vizsgálatára, illetve tanszékünk szövettani laborjával együttműködve hisztológiai metszetek készítésére és elemzésére is a kezelt halakból, ami nagyban hozzájárul egy-egy szer vagy hatóanyag hatásának élettani hatásának teljeskörű megismeréséhez.

 

A laborban folyó egyéb kísérletek:

- oocyta transzplantáció, és az oocytákon végezhető manipulációs lehetőségének vizsgálata

- spermamélyhűtés

- fruktózamin nanomódszeres meghatározásának kidolgozása a cukorbetegség- kutatás elősegítésére

- genetikai és molekulárisbiológiai módszerek alkalmazása és fejlesztése

A labor nemcsak a különböző kísérletekhez biztosít megfelelő mennyiségű, egészséges halat, illetve kínál helyet számos hallgató TDK és diplomamunkájának elkészítéséhez, hanem referencialaborként is megtekinthető.

 

Zsírsavanalízissel összefüggő laboratóriumi munkák

 

A Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke évek óta együttműködik az ágazat számos vállalkozásával a tavi haltenyésztési technológia fejlesztése terén. A pontyállományok húsminősége, a takarmányon nevelt tavi ponty állományok zsírtartalma a halhús piaci értékét, minőségét alapvetően meghatározó tényező. Ezért az Országos Élelmiszerbiztonsági- és Táplálkozástudományi Intézet laboratóriumával közös vizsgálatokat végzünk 2005 óta, éppen ezért közös együttműködést írtunk alá 2008 nyarán. Az OÉTI analitikai laboratóriumában különböző vizsgálatokat végezhetünk és az eredmények kiértékelését a tanszéken fejezzük be.

 

Kémiai vizsgálatok az OÉTI-vel közösen:

- Szabad zsírsavak meghatározása gázkromatogram használatával;

- Telített, egyszeresen- és többszörösen telítetlen zsírsavak összetétele, aránya;

- Transzzsírsavak mennyiségének kimutatása halfilékből;

- Zsírtartalom kimutatása;

- Lipidperoxidációs paraméterek (malonaldehid- és konjugált diénmennyiség);

- Mikroelemek mennyiségének meghatározása (Zn, Cu, Mg, Fe);

- Teljes testösszetétel (nyersfehérje, nyerszsír, szárazanyag, és hamu).

 

A hal analitikai vizsgálatait a Magyar Szabvány alapján határozzuk meg. A minták esszenciális mikroelem-tartalmát AAS technikával végezzük, a lipidperoxidációs mutatókat (MDA, konjugált dién) spektrofotometriás eljárással (Perkin–Elmer Lambda 25 UV/VIS) módszere szerint vizsgáljuk meg az Intézet Lipid Osztályán. A zsírsavak mennyiségének mérése kapillárkolonnás GC-rendszeren, metilészteres átészterezés után történik. A hazai viszonylatban egyik legkorszerűbb kapilláris kolonnás gázkromatográf (Clarus 500 Gaschromatograph) egyszeri futtatás mellett 37-féle zsírsav meghatározására képes, amelybe a cisz-és transz változatok is beletartoznak. A vizsgálatokba a friss, fagyasztott és tovább feldolgozott termékek is beletartozhatnak.

 

Halsperma mélyhűtés

 

A halsperma mélyhűtés már több mint 15 éve a Tanszék egyik fő kutatási területének számít. A Tanszék rendelkezik minden olyan laboratóriumi eszközzel és felszereléssel, mely a spermamélyhűtéshez szükséges, beleértve a tároláshoz és szállításhoz használt tartályokat, a folyékony-nitrogén tartályokat, a műszalmákat és minden egyéb eszközt is. Tanszékünkön a mélyhűtéssel kapcsolatos kutatások 3 fő irányvonalat követnek: 1. a spermamélyhűtés technológiájának átültetése a gyakorlatba, illetve a technológia megismertetése az akvakultúrával foglalkozó vállalkozásokkal, 2. mélyhűtési protokol kidolgozása különböző halfajok spermájára, beleértve ebbe a veszélyeztetett és védett fajokat is, 3. a mélyhűtés folyamatával kapcsolatos kutatások, a mélyhűtött anyag hűtése és felolvasztása során fellépő veszélyek, károsodások.