Magyar

Tevékenységeink Elnyert pályázatok

Indukált szaporodási technológia kifejlesztése és keltetési kézikönyv kialakítása az eurázsiai sügérekre vonatkozóan

Támogatás összege: 49.376.106,- Ft
Kedvezményezettek megnevezése:
Szabolcsi Halászati Kft.
Szent István Egyetem


A „Indukált szaporodási technológia kifejlesztése és keltetési kézikönyv kialakítása az eurázsiai sügérekre vonatkozóan” című projekt az EUREKA Program (EUREKA_HU_12 pályázati kiírás) keretében részesült támogatásban.

 

A projekt célja a sügér (Perca fluviatilis) keltetőházi szaporítási technológiájának kidolgozása és ezt követően egy szaporítási kézikönyv összeállítása erre a fajra. A sügér az európai halgazdálkodás egyik perspektivikus halfaja, amely iránt nagy érdeklődést mutat a nemzetközi piac és az utóbbi három évben különösen megnövekedett a halgazdasági tenyésztése. A faj intenzív rendszerű tenyésztését számos tényező akadályozza, többek között az egységes keltetőházi szaporítási technológia hiánya. A faj szaporodásbiológiájának megismerésében elért legújabb kutatási eredmények új lehetőségeket rejtenek egy komplett mesterséges szaporítási technológia kidolgozásához, az ívási időszakban és azon kívül végzett szaporításhoz, az ovuláció szinkronizálásához és a termékenyítési módszerek optimalizálásához.

 

A projekt keretében megvalósítandó szakmai feladatok:
1. A sügér szinkronizált mesterséges szaporításához szükséges módszer kifejlesztéséhez az oociták ovuláció előtti fejlettségi stádiumaival kapcsolatos korábbi kutatások eredményeit használjuk fel egy mesterséges szaporítási módszer kifejlesztéséhez, ami lehetővé teszi, hogy a lehető legnagyobb pontossággal meghatározhassuk és szinkronizálhassuk az ovuláció időpontját. A halakban vizsgáljuk az oociták ovuláció előtti fejlettségi stádiumát. Különböző hormonkezelésekkel vizsgáljuk a készítmények és dózisaik hatását az ovuláció időpontjára és időzíthetőségére.

 

2. A sügér ívási időszakon kívüli szaporításához elemezzük a hőmérséklet és fényviszonyok hatását a sügér ivari működésére. Az ivarszervek mesterséges jarovizációt (mesterséges tavaszt) követő érettségi stádiumait szövettani módszerekkel vizsgáljuk. Teszteljük a különböző hormonkészítmények eredményességét a sügér ívási időszakon kívüli szaporításában. Az ívási időszakon kívül gyűjtött ivartermék minőségét termékenyítési tesztekben analizáljuk.

 

3. A sügérikra termékenyítési módszerének kifejlesztéséhez a lefejt ikrát különböző kezeléseknek verjük alá a termékenyítés során. Így megtörténik a víz vagy más termékenyítő oldat hatásának kitett ikra termékenyítésére rendelkezésre álló idő vizsgálata, az optimális sperma-ikra arány meghatározása, az ovariális folyadék pH-értékének és ozmolalitásának hatása az ikra minőségére, valamint a mélyhűtött sperma használata a sügérikra termékenyítésére.

 

4. A sügér mesterséges szaporítási technológiájának leírása során az összegyűjtött információt egyetlen mesterséges szaporítási módszertani leírásban tervezzük összegyűjteni, ami később szaporítási kézikönyv formájában közölhető. A módszertani leírás tartalmazza a mesterséges szaporítás technológiai elemeit, az ovuláció szinkronizálásának módját – mind az ívási időszakban és azon kívül, a termékenyítés folyamatát, valamint az összes fontos tényezőt, ami befolyásolja és javítja a termékenyülést.

 


A projekt megvalósítási időtartama: 2013.10.01. – 2015.09.30.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Közreműködő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium


« vissza