Magyar

A süllőszaporítás optimalizálása

A süllőszaporítás optimalizálása

Kedvezményezettek neve: BMT Invest Halszaporító és Kereskedelmi Kft., Szent István Egyetem

Támogatás összege: 89 900 200 Ft

Támogatás mértéke: 87,79%

Projekt futamideje: 2016.02.01. - 2019.01.31.

Projekt azonosítószáma: NEMZ_15-1-2016-0016

 

A süllő Európában a legértékesebb halfajok közé tartozik, keresleti piaccal rendelkezik. Az EU legtöbb országában létesültek süllőnevelésre szakosodott telepek, azonban működésük egyik korlátja, hogy a jó minőségű, nagy tömegű lárva ellátás és tápra szoktatás üzemi szinten nagyságrendekkel, gyengébb hatékonysággal működik, mint laboratóriumi/kísérleti környezetben. A project célja a süllőtermelés, és ezen belül a faj szaporításának fejlesztése intenzív körülmények között. A technológiai fejlesztések között szerepel az ivarérést és szaporítást elősegítő fotótermál program(ok) kidolgozása, indukált szaporításhoz nélkülözhetetlen hormonkezelési mód(ok) optimalizációja, intenzív rendszerű termeléshez alkalmas szülői vonalak létrehozása. Az utóbbi feladat kiválasztáshoz cél a különböző eredetű süllőállományok (francia, magyar vad süllő-, valamint domesztikált állományok) szaporíthatóságának, valamint lárváik-, és az ivadékaik azonos körülmények közötti, intenzív rendszerben történő nevelhetőségének vizsgálata, kiértékelése. Minden technológiai lépés kidolgozását a költséghatékonyság is jelentősen befolyásolni fogja. A projekt végén olyan süllő vonalak kialakítását tervezzük, ami jövőbeni szelekciós tenyésztést nagymértékben segítik elő. Az elért eredmények részben közvetlenül beépülnek a konzorcium piaci partnereinek termelési szerkezetébe, másfelől a kísérleti eredmények nyilvánosságra hozatala (protokoll leírások) lehetőséget teremtenek arra nézve, hogy üzemi szintű hasznosítása révén az EU import süllő függősége csökkenjen, valamint a fogyasztói igények minél nagyobb hányadát EU-n belüli vállalkozások állítsák elő. A Magyarországi Halászati Operativ Program  aktuális célkitüzéséhez is teljes mértékben illeszkedik a kutatás.

 

Képek

Katetéres süllősperma gyűjtés
Katetéres süllősperma gyűjtés
Süllő sperma minőség ellenőrzés CASA segítségével (Computer Assisted Sperma Analisator)
Süllő sperma minőség ellenőrzés CASA segítségével (Computer Assisted Sperma Analisator)
Spermamélyhűtés
Spermamélyhűtés