Magyar

  vissza

Új típusú halnevelő rendszer kialakítása és gyakorlati fejlesztése (2006-2009)

Pályázat azonosítója: HALNEV05 OMFB-4-2005-0037

 

Célkitűzés: A projekt alapvetően az egyetemen (SZIE, Gödöllő) folyó szakmai gyakorlati feltételeinek megteremtését tűzte ki célul. Ez egyrészt állna az egyetemen (SZIE, MKK, Halgazdálkodási Tanszék) kialakítandó hidegvizes keltető, ivadék-előnevelő rendszerből, másrészt a felsőfokú oktatási intézményben megszerzett elméleti alapok alkalmazásából egy multifunkcionális termelőüzemben (Aranyponty Zrt. Rétimajor). Az egyetemen lehetőség lenne a termelőüzemben nehezen megvalósítható kutatások elvégzésére, úgy hogy a kapott eredményeket közvetlenül alkalmazni lehetne az adott telepen.

 

Partnerek: Aranyponty Halászati Rt.

 

Eredmények:

A pályázat legfontosabb eredményeit az alábbiakban tudjuk összefoglalni:

  • Önálló, saját vízszűrő és vízforgató berendezéssel rendelkező keltető/nevelő rendszerek kiépítése,

  • anyahal tartásra biztonságos és zavarásmentes körülmények létrehozása

  • pontyfélék spermájának rövid és hosszú távú tárolása,

  • a széles kárász - Carassius carassius (L.) - szaporítása és nevelése a természetesvízi állományok fenntartása és megerősítése érdekében,

  • a világon elsőként végzetünk sikeres sperma mélyhűtése széles kárászon, és a mélyhűtött spermával eredményes  termékenyülést sikerült elérni,

  • tovább fejlesztettük a széles kárász lárva- és ivadéknevelését intenzív, valamint tógazdasági körülmények között,

  • a márna (Barbus barbus), a szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) és a bagoly keszeg (Abramis sapa) indukált szaporításának, és lárvanevelésének fejlesztése,

  • a vizsgált fajok szaporodásbiológiai státuszának megállapítása és a szaporítás időpontjának meghatározása,

  • őshonos keszegfélék tenyésztése tavi körülmények között

Saját szerep: Koordináció, szaporítórendszerek kialakítása, szaporítás

 

Kiíró, támogató szervezet: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

 

Megítélt támogatás: 38.462 e Ft

 

vissza...