Magyar

  vissza

Természeti erőforrásokra alapozott környezetipari tudásközpont a Szent István Egyetemen (2005-2009)

Pályázat azonosítója: Pázmány Péter program, SZIERET1

 

Alprogram: Dunai monitoring rendszer kiépítése és üzemeltetése, szennyezés előrejelző rendszerhez modell fejlesztése

 

Célkitűzés: A természetes vizek (pl. Duna) jelentős mennyiségű szennyező forrást fogad be, melyek különböző hatásokat fejtenek ki az élőszervezetekre. Ezen hatások különböző fokozatúak lehetnek, de azon szennyező ágensek, melyek már a hidegvérű állatokhoz sorolható halakra is veszélyt jelentenek, azok az emberre számára hasonló tüneteket fognak okozni. Ezen szennyező források hatásmechanizmusának vizsgálata, a szennyező források előrejelzésének kidolgozása a projekt alapvető stratégiai célja, melyet a halmodell monitoring rendszer, mint indikátor kívánunk kidolgozni. Végső cél egy olyan technológiai leírás-adatbázis összeállítása, melyek az egyes szennyező ágensekre adott válaszreakcióit mutatják be halaknak, és ebből lehet következtetni a szennyeződés minőségi és mennyiségi paramétereire. További célok: A monitoring rendszer beüzemelése, alapkísérletek beállítása és detektálása, továbbá egyéb, vízminőséget javító kutatási programok elvégzése.

 

Saját szerep: Koordináció, Hal monitoring modellrendszer felállítása

 

Kiíró, támogató szervezet: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

 

Megítélt támogatás: 500.000 e Ft

 

vissza...