Magyar

  vissza

Exportképes halfajok (Barramundi; Vörös árnyékhal) termeléstechnológiájának komplex fejlesz

Azonosítója: (BARRA_09)

Jellege: NKTH – Nemzeti Technológia Program, Versenyképes Agrárium és Élelmiszeripar (A3)

A konzorciumvezető vállalkozás: Jászkiséri Halas Kft.

A projektvezető neve: Borbély Gyula

Konzorciumi tagok: Jászkiséri Halas Kft., Szent István Egyetem, Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Debreceni Egyetem, UNIO-SEA FOOD Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft.

Témavezető (SzIE): Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens, tanszékvezető

Elnyert támogatás: 33.800.000 Ft

Futamidő: 2009-2013.

 

A projekt átfogó célja:

Alacsony beruházási és üzemeltetési költségű, geotermikus energiát hasznosító komplex haltermelő modellrendszer kialakítása és az alkalmazott technológia fejlesztése magas piaci értékű halfajok (Barramundi/Vörös árnyékhal) hazai termelésének meghonosítása érdekében.

 

A projekt specifikus célkitűzései:

  • A biztonságos és minőségi ivadékellátás technológiájának kidolgozása

  • A halak tartás- és takarmányozástechnológiájának minőségi fejlesztése piaci méretig

  • Nagy hozzáadott értékű exportigényeket is kielégítő végtermékek előállítása

 

A SzIE, MKK-KTI, Halgazdálkodási Tanszék feladatai a projekten belül:

  • Az esetleg fellépő fertőzések gyors jelzésére szolgáló megbízható és gazdaságos monitoring rendszer kidolgozása

  • Az anyahalak számára ideális körülményeket biztosító tartástechnológia fejlesztése

  • Technológiai stressz monitoring rendszer kidolgozása

  • Egy megbízhatóan működő és költséghatékony termék-nyomonkövetési rendszer kidolgozása

  • A vizsgált fajok ivarérésének eddig feltáratlan, vagy nem kellően feltárt részeinek vizsgálata

  • Az ivarérést befolyásoló fizikai és kémiai paraméterek kombinációs vizsgálata

  • Biztonságos ivadék-utánpótlást és termelést lehetővé tevő gazdaságos, indukált szaporítási technika kidolgozása

 

 

vissza...