Magyar

  vissza

Mikroszatellit markerek izolálása az akvakultúra növekedő jelentőségű fajainak vizsgálatáh

 

Azonosítója: PD-79177

Jellege: OTKA PD kutatási pályázat

Témavezető: Dr. Kovács Balázs tudományos főmunkatárs

Elnyert támogatás: 20 957 000 Ft

Futamidő: 2009-2012.

 

A projekt átfogó célja:

A pályázat célja genetikai markerek fejlesztése olyan, Magyarországon növekvő jelentőségű halfajok vizsgálatához, mint az afrikai harcsa (Clarias gariepinus), amelynek termelés évről évre magasabb, vagy a csapósügér (Perca fluviatilis) és a süllő (Sander lucioperca L.), amelyek produkciója feltehetően a közeljövőben jelentős emelkedésnek indul, az elmúlt évek tartástechnológiai fejlesztéseinek köszönhetően.

 

A SzIE, MKK-KTI, Halgazdálkodási Tanszék feladatai a projekten belül:

A molekuláris biológia számos olyan lehetőséget kínál, melyek nagyban elősegítik a tenyésztés és a termelési technológiák hatékonyabbá tételét. Azonban legtöbb halfajunkról, köztük a fent említettekről, azok populációikról, tenyésztett állományaikról és változataikról csak nagyon kevés genetikai információ áll rendelkezésünkre. Nincsenek ideális (specifikus) genetikai markerek a vizsgálatukhoz, csak néhány mikroszatellit markert írtak le az afrikai harcsából és egyetlen egyet a csapósügérből.

A pályázat keretében végzett kutatómunka célja olyan új mikroszatellit markerek izolálása amelyekre alapozva nagy valószínűséggel nem csak e három faj vizsgálata válik lehetővé, hanem más közeli rokon, azonos családba tartozó fajoké is.

 

Ezek a specifikus genetikai markerek felhasználhatók mindezen fajok populációgenetikai, konzervációbiológiai, származás ellenőrzési vizsgálatára, egyedi azonosítására, andro- és gynogenesis igazolására, intenzív tenyésztési és szelekciós programok ellenőrzésére, de genetikai térképezésre és biológiai, vagy gazdasági szempontból fontos gének vagy QTL-ek azonosítására is alkalmasak.

 

vissza...