Magyar

  vissza

Mesterséges intelligencia interdiszciplináris alkalmazása az állatbiotechnológia - informatika

Azonosítója: KMOP-1.1.1-09/1-2009-0049

Jellege: Közép-Magyarországi Operatív Program, Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

Kedvezményezett vállalkozás: Trilobita Informatikai Zrt.

A projektvezető neve: Koltai Zsolt

Együttműködés jellege: alvállalkozó

Témavezető (SzIE): Dr. Horváth Ákos tudományos főmunkatárs

Elnyert támogatás: 55.000.000 Ft

Futamidő: 2010-2011.

 

A projekt átfogó célja:

Olyan számítógépes képanalízisen alapuló spermavizsgálati rendszer kialakítása, ami megfelel az ilyen rendszerekkel szemben támasztott legkorszerűbb igényeknek.

 

A projekt specifikus célkitűzései:

  • A különböző spermavizsgálati módszerek fontos részei mind a humán, mind az állatorvosi és állattenyésztési szaporodásbiológiai teszteknek. A belőlük nyerhető információ révén következtetni lehet az egyes egyedek termékenyítő képességére és hímivarsejtjeik minőségére.

  • A jelenleg a piacon forgalmazott rendszerek képesek a spermiumok különböző mozgási paraméterei mellett az egyes sejtek morfológiai vizsgálatára is, tehát a normálistól eltérő méretű és alakú sejtek felismerésére is. A mozgási és morfológiai paraméterek mellett azonban legalább ekkora jelentősége van a spermiumok életképességét (azaz a sejtmembránjuk épségét) vizsgáló élő-halott fluoreszcens festéseknek. A két tényezőt az eddig kifejlesztett rendszerekben csak külön lehetett vizsgálni.

  • A pályázati munka során egy olyan rendszer kifejlesztése a célunk, amely lehetővé teszi a spermiumok mozgási és morfológiai paramétereinek valamint életképességének folyamatos és valós idejű vizsgálatát. Ennek eredményeként igen pontos és összetett képet nyerhetünk a vizsgált egyedek termékenyítő képességéről. A rendszernek megfelelően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazható legyen különböző számítógépes platformokon, illetve a piacon forgalmazott különböző mikroszkópos rendszereken.

 

A SzIE, MKK-KTI, Halgazdálkodási Tanszék feladatai a projekten belül:

  • A szükséges elővizsgálatok tesztelése, munkakörülmények kialakítása, feltételrendszer (személyi és infrastruktúrális) kiépítése és meghatározása. A beszerzésre kerülő berendezések installálása, beemelése a projekt alapadatainak felvételezésébe,

  • Élettani/fiziológiai vizsgálatok elvégzése, a szükséges elemzésekhez vizsgálatok ismétlése, együttműködés az adatok feldolgozása és kiértékelése során,

  • Az alapinformációk értelmezése, a rendszer kialakításához szükséges input adatok összegzése, értékelése, a szoftver fejlesztésben alap infók megadása. 

 

vissza...