Magyar

  vissza

Az angolna mesterséges szaporítása (2008.10.01.-2011.03.31.)

Pályázat azonosítójaOTKA PD 73466

 

Célkitűzés: Az angolna tenyésztéséről nem beszélhetünk, mert még senkinek nem sikerült táplálkozó lárvát előállítani. Az Európában található angolnafarmok éves ivadékszükségletüket az egyre csökkenő természetesvízi szaporulat befogásával oldják meg. A pályázat célja az európai angolna mesterséges szaporításának fejlesztése. Szűkebb cél életképes angolna lárva előállítása (akár új biotechnológiai módszerek alkalmazásával is: androgenezis, oocyta-transzplantáció) és nevelése. Várt eredmények elérése esetén ismerté válna egy olyan eljárás, amivel az angolna szaporodási ciklusa mesterségesen befolyásolható lesz. A lárváknak laboratóriumban való nevelésével olyan új ismeretekhez jutnánk, amelyek rendkívül sokat segítenének az angolna természetes szaporodásának és fejlődésének megértésében. Össze tudnánk állítani egy komplex, zárt ciklusú technológiát intenzív angolnaneveléshez (know-how), mellyel kisebb nyomás nehezedne a természetben szaporodó, édesvizek utánpótlását biztosító angolnákra. A megismert eljárások kidolgozott elemei és ismeretei – elsősorban az androgenezis és oocya-transzplantáció – más veszélyeztetett faj megmentésében is alkalmazható, illetve más kutatásokban is felhasználható. Az elért eredményeket a módszerek újszerűségük volta miatt vezető szakmai lapokban publikálhatnánk mindazon hallgatókkal (egyetemi, PhD) akik az egyes munkafolyamatokban részt vesznek.

 

Kiíró, támogató szervezet: OTKA

 

Megítélt támogatás: 8.200 eFt

 

 

vissza...